Η ιστορία της Κύπρου συγκαταλέγεται στις  στις αρχαιότερες του κόσμου 

 • Τα πρώτα σημάδια πολιτισμού ανιχνεύονται  σε αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες μέχρι και 11,000 χρόνια πίσω στον 9ο αιώνα π.Χ.
 • Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο με έκταση 9,251 τετρ. χιλιόμετρα.
 • Ο πληθυσμός της Κύπρου το 2011 είχε εκτιμηθεί σε 838,897.
 • Η πρωτεύουσα του νησιού στο τμήμα όπου ελέγχεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση είναι η Λευκωσία.  Είναι η μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο.
 • Το Κυπριακό νομικό σύστημα βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλα τα νομοθετήματα  που αφορούν επιχειρηματικά θέματα και διαδικασίες βασίζονται ουσιαστικά στην Αγγλική νομοθεσία. 
 • Τα περισσότερα μέλη του Κυπριακού δικαίου και η πλειονότητα των  κορυφαίων δικηγόρων είναι  δικηγόροι που κατέχουν άδεια  εξασκήσεως του επαγγέλματος  στην Αγγλία.  Οι περισσότεροι νόμοι μεταφράζονται στα Αγγλικά.
 • Η στρατηγική τοποθεσία της Κύπρου, το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, το εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, οι εξαιρετικές τηλεπικοινωνίες και η σύγχρονη τραπεζική και νομική υποδομή καθιστούν τη χώρα μια ιδανική επιχειρηματική γέφυρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέση Ανατολή.
 • Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής η Κυπριακή κυβέρνηση εναρμονίζεται με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.  Παρόλο που η Κύπρος έχει εδώ και καιρό συνδεθεί με την Δύση έχει επίσης αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Αραβικό κόσμο, τη  Λατινική Αμερική και την Αφρικανική ήπειρο.

Η Κύπρος είναι μέλος πολλών διεθνών οργανισμών όπως:

- Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
- Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη
- Κοινοπολιτεία
- Το Συμβούλιο της Ευρώπης
- Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειδικές  τους αντιπροσωπείες
- Παγκόσμια Τράπεζα
- Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

 • Με την στρατηγική της τοποθεσία στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Ασίας, η Κύπρος συνιστά ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο καθώς επίσης και ένα διεθνές σημείο επικοινωνιών και μεταφορών.  Με την σύγχρονη υποδομή της, το ασφαλές νομικό της σύστημα, τα φορολογικά κίνητρα, το χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας,  καθώς και το συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό, η Κύπρος αποτελεί  την προτιμότερη περιφερειακή πλατφόρμα λειτουργίας για  τις Ευρωπαϊκές εταιρείες.
 • Μετά την εισδοχή της στην ΕΕ, η Κύπρος έχει υποστεί ουσιαστικές δομικές αλλαγές που έχουν μεταμορφώσει την οικονομική της υπόσταση.  Το εμπόριο και τα επιτόκια έχουν απελευθερωθεί ενώ οι έλεγχοι τιμών και επενδυτικών περιορισμών έχουν αρθεί.
 • Η Κύπρος έχει αναπτυχθεί σε διεθνές τραπεζικό και επιχειρηματικό κέντρο με πολλά Διεθνή Τραπεζικά Κέντρα και πέραν των 1,000 πλήρως επανδρωμένων υπεράκτιων εταιρειών που λειτουργούν στο νησί.  Από την 1η Μαΐου 2004 όπου η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι τράπεζες που κατείχαν άδεια από τις αρμόδιες αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπονται να ιδρύσουν παραρτήματα στην Κύπρο ή να παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση χωρίς την ανάγκη λήψης άδειας από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. 
 • Η Κύπρος είναι επίσης ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο και στο παρόν στάδιο έχει στο νηολόγιο της ένα από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο.

Οι πληροφορίες έχουν δοθεί από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κύπρου.