Υπογραφή Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης

από:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

To Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι στις 7 Ιουνίου 2017 η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπόγραψε με άλλες 70 χώρες την Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση.

Η εν λόγω σύμβαση επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και εναρμόνισης τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας G20/OOSA στο πλαίσιο του Σχεδίου των Δράσεων για τη ‘Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μεταφοράς των Κερδών’.