Ψηφίστηκε ο νόμος για την εφαρμογή του αμερικάνικου νομοθετικού συστήματος FATCA

από:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Την 3 Φεβρουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νόμος: ‘Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) για τη βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης για την εφαρμογή του FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Νόμος του 2017’.

H Συμφωνία είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο κρατών την 2 Δεκεμβρίου 2014 και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης μέσω αμοιβαίας συνδρομής σε φορολογικά θέματα στη βάση ανταλλαγής πληροφοριών.

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η εφαρμογή της αμερικάνικης νομοθεσίας Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) όπου οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς Αμερικανών προσώπων, όπως αυτές καθορίζονται στη Συμφωνία της 2η Δεκεμβρίου 2014.