Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στοχεύοντας στη συνεχή του εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην Κούλλα Χριστοδούλου: christodoulou@kyprianou.com.cy

Παρακαλείστε όπως διευκρινίσετε το γραφείο (Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Αθήνας,Θεσσαλονίκης, Μπιρκιρκάρας,) και τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.