Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ ζητά για άμεση πρόσληψη πεπειραμένη ιδιαιτέρα γραμματέα για τα γραφεία της στη Λευκωσία με τα πιο κάτω προσόντα:

  •  Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Να μπορεί να επικοινωνεί απταίστως τόσο γραπτώς όσο και προφορικά στα Ελληνικά και Αγγλικά.
  •  Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδιχτύου.

Οι αιτητές να στείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στην κα Ρίτσα Πεκρή, email: ritsa@kyprianou.com.cy

Ολές οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.