Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε  επιδιώκει να προσλάβει ένα δυναμικό και ενθουσιώδες άτομο ως βοηθό λογιστηρίου και διαχειριστής εξωτερικών υποθέσεων του γραφείου.

Καθήκοντα:

 • Βοηθός λογιστηρίου, επικοινωνία με τράπεζες, διευθέτηση πληρωμών και εισπράξεων, διαχείριση σχετικού αρχείου,
 • Επίβλεψη και διαχείριση άλλων κλητήρων,
 • Διαχείριση υποθέσεων του γραφείου στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών, Τμήμα Μετανάστευσης, Κτηματολόγιο Λευκωσίας, Δικαστήρια (Πρωτοκολλητείο), Έφορο Χαρτοσήμων, ΦΠΑ κλπ

Προσόντα:

 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,
 • Βασική γνώση λογιστικής (intermediate/higher),
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης,
 • Εξαίρετους τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνίας,
 • Εχέμυθο χαρακτήρα
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • 5 χρόνια πείρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  στην κα. Κούλλα Χριστοδούλου: christodoulou@kyprianou.com.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.