ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ (ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΗ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ (ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

JOHN KAMPOURIS | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2310 299953
Αριθμός Φαξ:  +30 2310 299954 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.yiannopoulos@kyprianou.gr