ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η δικηγορική εταιρεία Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε  επιδιώκει να προσλάβει ένα δυναμικό και ενθουσιώδες άτομο στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή για τα γραφεία της στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Birkirkara.

Καθήκοντα:
• Συντονισμός των λογιστικών λειτουργιών των διαφόρων εταιρειών και υποκαταστημάτων.
• Προετοιμασία μηνιαίων εκθέσεων για το διοικητικό συμβούλιο.
• Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου του ομίλου.
• Επικοινωνία με τους εξωτερικούς ελεγκτές σχετικά με διάφορα ζητήματα.
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IAS που θα ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές.

Προσόντα:
• Μέλος επαγγελματικού σώματος (ACA / ACCA / CPA / CIA ή ισοδύναμο).
• Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε εξωτερικό / εσωτερικό έλεγχο.
• Σχετική πείρα στο λογιστικό έλεγχο δικηγορικών γραφείων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Εξαιρετικές αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Πολύ καλή γνώση λογιστικών συστημάτων.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα έχει ως βάση το γραφείο Λευκωσίας ή το γραφείο Λεμεσού, αλλά θα είναι διαθέσιμος να ταξιδεύει εκτενώς μεταξύ όλων των γραφείων της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  στην κα. Κούλλα Χριστοδούλου: christodoulou@kyprianou.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρης εμπιστευτικότητας.