Η εμπορική δραστηριότητα στο νησί δημιουργεί την ανάγκη παροχής προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων για να μπορούν να επικυρώνουν τέτοιες δραστηριότητες.

Λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος την 1η Μαΐου 2004, η Κυπριακή νομοθεσία έχει εναρμονιστεί για να ευθυγραμμίσει τον Νόμο περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η Κύπρος είναι μέλος του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) για την εγγραφή και προστασία Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που της επιτρέπουν να αναγνωρίζει εγγραφές Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων (ΕΕΣ) και Ευρωπαϊκών Σχεδίων (ΕΣ).  Η Κύπρος είναι μέρος της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και του PCT μέσω των οποίων διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνιών ή εμπορικών σημάτων καταχωρούνται στην Κύπρο.

 

Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ ειδικεύεται στους πιο κάτω τομείς:

- Εγγραφή και ανανέωση εμπορικών σημάτων (περιλαμβανομένου και Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων), Ευρεσιτεχνιών (Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών),
- Ενστάσεις Εμπορικών Σημάτων, ακυρώσεις και προστασία παραποίησης,
- Εκτιμήσεις Δικαιωμάτων ΠΙ σε Εκχωρήσεις, Χωνεύσεις ή Αποκτήσεις,
- Έρευνες και εξετάσεις,
- Παρακολούθηση Εμπορικών Σημάτων και παραβιάσεων,
- Διαιτησίες ΠΙ και μετριασμοί,
- Αγωγές άλλων δικαιωμάτων ΠΙ, και
- Συμβουλές σε παραχώρηση αδειών και δικαιωμάτων χρήσης.