ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τα πρόσφατα χρόνια το δικηγορικό γραφείο έχει παράσχει τις υπηρεσίες του  σε σημαντικές συναλλαγές και πολύ σημαντικές υποθέσεις. Μερικές από αυτές τις συναλλαγές και υποθέσεις παραθέτονται πιο κάτω:

 • Η δικηγορική εταιρεία έχει συμβουλεύσει τη διεθνή εταιρεία Alvarez και Marsal σε σχέση με το διορισμό της δεύτερης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη διερευνήσει των γεγονότων που οδήγησαν τις δύο μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Κύπρου να απαιτούν κρατική βοήθεια.
 • Η δικηγορική εταιρεία εξασφάλισε εκ μέρους μεγάλης Γερμανικής τράπεζας διάταγμα με το οποίο απαγόρευε σε μια Κυπριακή οντότητα Ρωσικού ενδιαφέροντος να προχωρήσει με αγωγή εναντίον της ενώπιον των Ρωσικών δικαστηρίων.
 • Στην παρούσα στιγμή η δικηγορική εταιρεία εκπροσωπεί μεγάλη Γερμανική Τράπεζα σε διαμάχη που έχει με μια Κυπριακή οντότητα η κυριότητα της οποίας ανήκει σε Ουκρανό ολιγάρχη σε σχέση με την πώληση μιας Ουκρανικής Τράπεζας.
 • Η δικηγορική εταιρεία είχε εμπλοκή σε μια πολύ σημαντική υπόθεση το 2014 που αφορούσε την επιβολή δέσμευσης μετά από αθέτηση δανείου ύψους $80.000.000 και την απόκτηση του ελέγχου από το δανειστή και τις θυγατρικές του εταιρείες που συνιστούνταν από Ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλες θυγατρικές εταιρείες.
 • Το γραφείο της δικηγορικής εταιρείας Herbert Smith στη Μόσχα παρήσχε συμβουλές  στην ING που ενεργούσε ως διαχειρίστρια στο προσφάτως ολοκληρωμένο κοινοπρακτικό δάνειο  αξίας  $400 εκ. για την ΤΝΚ, την τρίτη μεγαλύτερη πετρελαϊκή  εταιρεία της Ρωσίας.  Αποτέλεσε το  μεγαλύτερο κοινοπρακτικό  δάνειο στη Ρωσία αυτό το έτος.  Ουσιαστικό μέρος της συναλλαγής συμπεριλάμβανε παροχή νομικής γνώμης επί του Κυπριακού δικαίου. . Το γραφείο  Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ έχει συμβουλέψει επί των νομικών θεμάτων Κυπριακού δικαίου που ανέκυψαν.
 • Ο (διευθύνων) έταιρος Μενέλαος Κυπριανού έχει κληθεί για ακρόαση ως ειδικός επί θεμάτων Κυπριακού Οικονομικού Δικαίου αναφορικά με δικαστικές διαιτησίες  που έλαβαν χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μόσχας.
 • Το γραφείο/δικηγορική εταιρεία παρείχε την δικαστική υπεράσπιση σε μία σημαντικού εύρους εταιρεία Ρωσικών συμφερόντων, αναφορικά με δικαστικές διαδικασίες περί ματαίωσης μίας προσφοράς για εξαγορά.
 • Το γραφείο/η δικηγορική εταιρεία έλαβε μέρος σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις όπου Κυπριακό Δικαστήριο προέβη στην έκδοση εντολής κοινολόγησης δεδομένων /αποκάλυψης ενάντια σε μία Κυπριακή τράπεζα, η οποία δεν αποτελούσε μέρος των εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών. Το Κυπριακό Δικαστήριο εφήρμοσε αρχές Αγγλικού Κοινοδικαίου (απόφαση Norwich Pharmacal και σχετικές υποθέσεις που ακολούθησαν) σε αυτή την διεθνούς εμβέλειας υπόθεση υπεξαίρεσης. Με την κοινολόγηση/αποκάλυψη ο πελάτης μπόρεσε να οδηγηθεί στην εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων από τα οποία είχε υπεξαιρεθεί.
 • Το γραφείο/δικηγορική εταιρεία ανέλαβε τον συντονισμό τριών δικαστικών διαιτησιών στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA), αναφορικά με μία δικαστική διαμάχη που ενέσκηψε από μία Σύμβαση Πώλησης Μετοχών που αφορούσε τις λιμενικές αρχές του Καζακστάν και για ένα ποσό που ανερχόταν στα USD 300,000,000. Σε αυτές τις δικαστικές διαδικασίες το γραφείο κινήθηκε σε συνεργασία με μία διακεκριμένη εταιρεία μάχιμης δικηγορίας (chambers) του Λονδίνου.
 • Το γραφείο/η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με ένα αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου επί σειρά ετών στην προετοιμασία σημαντικού αριθμού αιτήσεων για προσωρινά μέτρα, βάσει της απόφασης Norwich Pharmacal, αναφορικά με την μεγάλη δικαστική διαμάχη που ενέσκηψε μεταξύ δύο Ρώσων πολυεκατομμυριούχων.
 • Έχουμε επίσης με επιτυχία πετύχει στα Κυπριακά Δικαστήρια την λήψη προσωρινών μέτρων στη διάρκεια δικαστικής διαμάχης, η οποία έλαβε χώρα στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA), αναφορικά με μία αεροπορική εταιρεία Ουκρανικών συμφερόντων. Τα προσωρινά μέτρα στηρίχθηκαν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EC) Αρ. 44/2001 και τις αρχές που προέκυψαν στην υπόθεση του  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECJ) Van Uden. Με την προσωρινή διαταγή παρεμποδίστηκε η μεταφορά μετοχών, η απαλλοτρίωση /απομάκρυνση περιουσιακών στοιχείων και η τροποποίηση μίας Σύμβασης Μετόχων εν αναμονή της ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων δικαστικών διαδικασιών στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA).
 • Στην παρούσα στιγμή το γραφείο/η εταιρεία λαμβάνει ενεργά μέρος σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν σε μία διεθνή δικαστική διαμάχη αναφορικά με τη διαφωνία μετόχων μιας μεγάλης Ρωσικής εταιρείας. Το τμήμα της υπόθεσης που σχετίζεται με την Κύπρο αφορά ειδικότερα στην εξέταση κατηγοριών που σχετίζονται με απομάκρυνση περιουσιακών στοιχείων και υπεξαίρεση.
 • Η εταιρεία μας υπερασπίστηκε όμιλο εταιρειών και φυσικών προσώπων  σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν εναντίον τους από τον τεράστιο Ρώσικο όμιλο εταιρειών Mirax.  Οι υποθέσεις στο παρόν στάδιο εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίαςκαι το επίδικο αντικείμενο σε συνδυασμό υπερβαίνει τα Ευρώ 250,000,000.  Οι αξιώσεις εγείρουν θέματα παραβίασης εμπιστεύματος και διατάξεων πληρεξουσίου εγγράφου σε σχέση με την ίδρυση εταιρείας που αγόρασε μεγάλη έκταση γης στην οποία αναπτύχθηκε τεράστιο σύμπλεγμα ακινήτων.
 • Εκπροσωπούμε επί της παρούσης την Kaztransoil ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου    σε σχέση με μία απαίτηση που υπεβαίνει το ποσό  των $100 εκατομμυρίων εναντίον της Naftrans Limited και της Terminal Partners Limited σε σχέση με δύο συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών   που συνήφθησαν μεταξύ των δύο μερών. Οι πελάτες μας ισχυρίζονται παραπλάνηση και παραβίαση των ορών της συμφωνίας αγοράπωλησίας μετοχών.  Σε αυτή την υπόθεση η εταιρεία μας συνεργάζεται με τον Klaus Reichert, δικηγόρο στο Brick Court Chambers, στο Λονδίνο τον οποίο η εταιρεία μας προσέλαβε για να βοηθήσει τον πελάτη μας σε αυτή την υπόθεση.  Την ευθύνη για τον γενικό συντονισμό της υπόθεσης την έχει αναλάβει η εταιρεία μας.
 • Στο παρόν στάδιο αντιπροσωπεύουμε ένα Ρώσο επενδυτή ακινήτων σε σχέση με διαφωνία κοινοπραξίας αναφορικά με την κυριότητα  μετοχών  εταιρείας συμμετοχών η οποία κατέχει το ακίνητο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο  της επένδυσης.  Η αξίωση υπερβαίνει τον ποσό των €1,000,000 και περιλαμβάνει την έκδοση ενός ενδιάμεσου διατάγματος για την απαγόρευση αποξένωσης της περιουσίας και περιλαμβάνει επίσης στοιχεία ποινικού κώδικα.  Το δικηγορικό μας γραφείο επίσης εκπροσωπεί τον ίδιο πελάτη σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις.
 • Στο παρόν στάδιο αντιπροσωπεύουμε μια ομάδα 66 Βρετανών πολιτών σχετικά με μία αγωγή που ζητούν παραδειγματικές και τιμωρητικές αποζημιώσεις πέραν των €2,000,000 για πολλαπλές παραβιάσεις  που απορρέουν από συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές  εναντίον Κυπριακού μεσιτικού γραφείου και ενός Αγγλικού μεσιτικού γραφείου που λειτουργεί στην Βρετανία.  Οι εναγόμενοι  ιχυρίζονται ότι έχουν εξαπατηθεί  σε σχέση με συμφωνίες πώλησης πέραν των 100 κατοικιών στην Πάφο.
 • Ο ιδρυτής συνέταιρος Μιχαλάκης Κυπριανού αντιπροσώπευσε την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αυτοκέφαλη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ενώπιον των  Αμερικάνικων Δικαστήριων για την επιστροφή των ψηφιδωτών της Κανακαριάς, τα οποία είχαν κλαπεί από την Εκκλησία της Κανακαριάς και αποτελούν μέρος των ελάχιστων σπάνιων ιερών Βυζαντινών τεχνουργημάτων που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα.
 • Η εταιρεία έχει υπερασπιστεί την New York Times και την International Herbal Tribune σε υπόθεση λιβέλου όπου εξέχων Κύπριος πολιτικός αξίωσε αποζημιώση πέραν του ενός εκατομμυρίου λιρών Κύπρου για άρθρα που επανειλημμένως δημοσιεύονταν στην εφημερίδα και ανέφεραν ότι διατηρούσε  παράνομες συνεργασίες με Σέρβους επιχειρηματίες.