Η ομάδα των έμπειρων και εγκεκριμένων επαγγελματιών μας προσφέρει μία πλήρη σειρά από λογιστικές υπηρεσίες τόσο σε Κυπριακές όσο και σε Διεθνείς εταιρείες σύμφωνα  με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

 

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
-Λογιστικά βιβλία,
-Διατήρηση λογιστικών εγγραφών, περιλαμβανομένου της ετοιμασίας λογιστικών
 καταστάσεων και αναφορών και της ετοιμασίας ενδιάμεσων λογαριασμών σύμφωνα με τα Διεθνή
 Λογιστικά Πρότυπα (IFRS),
-Εγγραφές ΦΠΑ, ετοιμασία φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ και γενικές συμβουλές,
-Συμβουλές σε θέμα ΦΠΑ,
-Υπολογισμός ΦΠΑ και καταχωρήσεις,
-Υπηρεσίες μισθοδοσίας ,
-Συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές.