Το γραφείο μας ασχολείται με εγγραφές εταιρειών στην Κύπρο και σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε επίσης ικανοί να προσφέρουμε έτοιμες εταιρείες (εγγεγραμμένες) οι οποίες δεν έχουν διεξάγει  οποιεσδήποτε  δραστηριότητες και δεν έχουν υποχρεώσεις. 

Επειδή αυτές οι εταιρείες δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, μπορούν να πωληθούν εξ'ολοκλήρου ως εναλλακτική επιλογή αντί της εγγραφής νέας εταιρείας η οποία διαδικαστικά απαιτεί  περισσότερο χρόνο.  Οι έτοιμες εταιρείες μπορούν να παραδοθούν στον πελάτη εντός 24 ωρών.